CLASS SCHEDULE 2021

Class Schedule

          

Ballet Classes

 • Sr Ballet (12+ Yrs) Tues 5:30 pm
 • Jr Ballet Level 2 (7-11 Yrs) Tues 5:30 pm
 • Mini Ballet (5-7 Yrs) Tues 6:30 pm
 • Jr Ballet Level 1 (7-11 Yrs) Fri 4:30 pm
 • Mini Ballet (5-7 Yrs) Fri 6:30 pm

Barre Burn Adult Fitness Classes


 • Barre Burn Mon 5:30 pm
 • Barre Burn Tues 6:30 pm
 • Barre Burn Wed 9:00 am (Coming Soon)
 • Barre Burn Wed 5:30 pm
 • Barre Burn Thurs 6:30 pm
 • Barre Burn Fri 9:00 am (Coming Soon)
 • Barre Burn Sat 8:30 am

Combo Classes

 • Combo Tap & Ballet (3-4 Yrs) Tues 4:30 pm
 • Combo Tap & Ballet (3-4 Yrs) Wed 4:30 pm (Coming soon)
 • Combo Tap & Ballet (3-4 Yrs) Thurs 4:30 pm
 • Combo Tap & Ballet (5-7 Yrs) Fri 6:30 pm (Coming Soon)
 • Combo Tap & Ballet (3-4 Yrs) Sat 9:30 am
 • Combo Tap & Ballet (5-7 Yrs) Sat 10:30 am

Dance with me Mommy and Me Class

 • Mommy and me (1-3 Yrs) Sat 9:30 am

Creative Movement Classes


 • Creative Movement (2-3 Yrs) Wed 6:30 pm
 • Creative movement (2-3 Yrs) Fr-10:00am

Hip Hop Classes


 • Jr Hip Hop (7-11 Yrs) Tues 7:30 pm
 • Mini Hip Hop (5-7 Yrs) Wed 5:30 pm
 • Jr Hip Hop (7-11 Yrs) Wed 6:30 pm
 • Sr Hip Hop (12+ Yrs) Wed 7:30 pm Coming Soon 
 • Jr Hip Hop (7-11 Yrs) Thurs 6:30 pm
 • Hip Hop in Heels (13+ Yrs) Fri 7:30 pm
 • Mini Hip Hop (5-7 Yrs) Fri 4:30 pm
 • Hip Hop Heels (13 + Fri 5:30 pm
 • Jr Hip Hop (7-11 Yrs) Fri 6:30 pm
 • Jr. Commercial Hip Hop (7-11) Sat 10:30 am


Jazz Classes

 • Jr Jazz Level 2 (7-11 Yrs) Tues 6:30 pm
 • Jr Jazz Level 1 (7-11 Yrs) Tues 7:30 pm
 • Mini Jazz (5-7 Yrs) Wed 6:30 pm
 • Jr Jazz Level 2 (7-11 Yrs) Wed 7:30 pm
 • Jr Jazz Level 1 (7-11 Yrs) Thurs 5:30 pm
 • Sr Jazz (12+ Yrs) Thurs 5:30 pm
 • Contemporary Jazz (9 + Yrs) Thurs 7:30 pm

Lyrical Classes

 • Sr.Lyrical (7-11 Yrs) Tues 4:30 pm
 • Jr. Lyrical (12+ Yrs) Thurs 12:30 pm


Tap Classes

 • Jr Tap Level 2 (7-11 Yrs) Fri 5:30 pm
 • Tap Level 2/3 Sat 11:30 am

Tech & Turn Classes


 • Jr Tech & Turn (7-11 Yrs) Tues 4:30 pm

Tumbling Classes


 • Tumble Tots (4-6 Yrs) Wed 5:30 pm
 • Tumbling Level 2 (7+ Yrs) Wed 7:30 pm
 • Tumbling Level 1 (7+ Yrs) Thurs 4:30 pm
 • Tumbling Level 1  (5-7 Yrs) Fri 4:30 pm
 • Tumbling Level 1/2 Sat 11:30 am

Ninja Classes


 •  TDS Ninja (5-11) 6:30 pm